I. CẤU TRÚC:

   1. Tổng số giáo viên: 17 (Nữ:10).

        - Đảng viên:10.

        - Đoàn viên công đoàn: 17.

        - Đoàn TNCS HCM: 02.

   2. Thành phần:

        1- Nguyễn Phước Thiện (Tổ trưởng)

        2- Huỳnh Thị Đạm (Tổ Phó)

        3- Trần Phi Hùng

        4- Võ Thị Thanh Lan

        5- Nguyễn Trúc Loan

        6- Lữ Văn Lợi

        7- Nguyễn Văn Luyến

        8- Thái Trí Nghĩa

        9- Trần Thị Yến Ngọc

       10- Nguyễn Trần Thanh Phượng

       11- Lưu Thị Kim Tuyên

       12- Huỳnh Cẩm Tú

       13- Nguyễn Thị Hồng Gấm

       14- Lâm Vĩnh Quang

       15- Lê Văn Có

       16- Tăng Thị Thanh Phương

       17- Trần Thị Phương

   3. Trình độ chuyên môn:

        - Cử nhân: 17.

        - Thạc sĩ: 00

        - Ngoại ngữ (tiếng Anh): 01 chứng chỉ A2 châu Âu, 02 chứng chỉ A, 01 chứng chỉ B.

        - Tin học:

II. HOẠT ĐỘNG:

   1.Về chuyên môn:

        - HĐBM: .

        - SKKN & ĐDDH: nhiều SKKN & ĐDDH cấp trường, huyện, tỉnh

        - Giáo án ĐT: thường xuyên sử dụng giáo án ĐT.

        - Phòng vi tính: phục vụ khá tốt cho các hoạt động của trường và các kỳ thi các cấp.

   2. Ngoại khóa:

        - Tích cực tham gia các cuộc thi do ngành tổ chức.

III. THÀNH TÍCH (từ 2010 đến 2016):   

   1. Về tập thể:

         - Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến vào các năm 2015-2016; 2016-2017;2017-2018;

   2. Về cá nhân:

       - Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh;

       - Bằng Khen của Bộ giáo dục và đào tạo.

       - Bằng Khen của UBND Tỉnh.

       - Bằng khen Liên Đoàn lao động Tỉnh;

       - Chiến sĩ thi đua cơ sở

       - Giấy khen Sở Giáo dục và đào Tạo về BDHSG tỉnh.

       - Giấy khen của Liên đoàn lao động huyện.

       - Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.

       - Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

       - Và nhiều thành tích khen thưởng khác.