Ngày 07  tháng 10 năm 2018, Liên đội trường THCS Mỹ Đức tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2018 - 2019.Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2018 và kế hoạch ...