Từ 17/10 đến 19/11/2018, trường THCS Mỹ Đức tổ chức hưởng ứng tuần lễ dân số lần 32 và các hoạt động chào mừng 20/11.  Các hoạt động chính: Thi vẽ tranh, làm báo tường, mô hình, ...